Disputen

                                       Chic Sat                                                       Epicurus

In Studentencafé De Uni borrelen vijf disputen. De heerendisputen Chic Sat en Epicurus zijn de stichtingsdisputen en runnen daarbij de hele kroeg. De damesdisputen Allicht, Femmes Tastiques en Pink Wins zijn onze borreldisputen.

Op woensdag borrelen de heeren van Chic Sat samen met de dames van Allicht en Pink Wins. Op donderdag zijn dit de heeren van Epicurus en de dames van Femmes-Tastiques. Naast hun vaste borreldagen, tref je deze disputen ook regelmatig op andere dagen in de Uni aan.

                        Allicht                               Femmes-Tastiques                             Pink Wins